top of page

Mer, 05 Ebr

|

Eglwys y Parcb

ALLWEDDAU (grwpiau caethiwed)

Datgloi rhyddid rhag caethiwed.

Mae cofrestru ar gau
Gweler digwyddiadau eraill
ALLWEDDAU (grwpiau caethiwed)
ALLWEDDAU (grwpiau caethiwed)

Time & Location

05 Ebr 2023, 19:30 – 21:00

Eglwys y Parcb, Boughey Road Shelton, Boughey Rd, Stoke-on-Trent ST4 2BZ, DU

About the event

Mae Dadwenwyno Cymunedol ALLWEDDOL yn cyfuno tair allwedd i'ch helpu i ddod o hyd i ryddid: 

1. MEDDYGOL

Mae timau wedi'u hyfforddi a'u cyfarparu i gefnogi cleientiaid cyn, yn ystod ac ar ôl dadwenwyno gan ddefnyddio protocolau meddygol sy'n cynnwys meddyg teulu'r cleient ei hun yn gyffredinol. Y meddyg teulu (neu staff y clinig cyffuriau) fydd yn trefnu profion ac yn rhagnodi'r feddyginiaeth angenrheidiol.

2. YSBRYDOL

Mae Dadwenwyno Cymunedol ALLWEDDOL wedi'i anelu'n bennaf at helpu'r rhai sydd eisoes ar, neu sy'n agored i lwybr ysbrydol at adferiad.   Cefnogir cleientiaid trwy raglen adferiad Cristnogol sy'n defnyddio'r 12 cam a addaswyd o Alcoholics Anonymous i fynd i'r afael â materion sydd yn aml iawn wrth wraidd dibyniaeth.

3. CYMUNED

Cymorth Cymunedol yw trydydd ‘ALLWEDDOL’ y rhaglen. Mae cael cefnogaeth cymuned gariadus yn hwb enfawr i unrhyw un sydd o ddifrif eisiau gwneud y newidiadau ffordd o fyw sy'n angenrheidiol ar gyfer rhyddid hirdymor rhag cyffuriau ac alcohol.

Ewch i keysdetox.org am ragor o wybodaeth. 

E-bostiwch ni ynstoke@keysdetox.orgos oes gennych unrhyw gwestiynau.

Share this event

bottom of page